Învăţământul în Tălmaciu

În anul 1924 încep lucrările de construcție ale noii școli. Terminată în anul 1926, deși mică, cuprinzând o sală de clasă plus locuința pentru director, ea îi va primi pe cei 32 de elevi înscriși în anul școlar 1926-1927. Inaugurarea școlii s-a făcut cu tot fastul cuvenit la 12 septembrie 1926.

Primul învățător al noii școli românești a fost Ion Mânduc. În 8 octombrie 1922, în școală sosește un nou învățător, Toma Mihai, care stă până în septembrie 1924, când vine ca învățător Nicolae Tătoiu. În 1927 este detașat la școala din Tălmaciu domnul învățător Toma Târșia din Tălmăcel.

Bonfert va înființa cantina școlară. Aici 24 de copii primeau zilnic mâncare, pregătită de învățătoarele Maria Târșea și Maria Marcu.

Școala primară din Tălmaciu (devenită Școala cu clasele I-VIII) avea un lot agricol de 210 mp. Această grădină a fost înființată de învățătorul Toma Târșia în 1927, având ca scop punerea în practică a cunoștințelor teoretice.

În incinta școlii funcționează o bibliotecă școlară. Școala generală nr. 1 își desfășura activitatea în 19 săli de clasă și laboratoare, cea mai mare parte a acestora fiind construite după 1960. Azi numărul elevilor a scăzut, iar numărul sălilor de clasă este de 8. Aici învață în prezent un număr de 200 de elevi instruiți de un corp didactic de 25 de învățători și profesori.

În anul 1936, la 1 noiembrie, a luat ființă “Școala de copii mici”. Pentru că în localitate erau 2 fabrici, copiii care frecventează școala sunt ai lucrătorilor din aceste fabrici. Această instituție se va transforma în Grădinița de copii cu program redus.

Azi sunt două grădinițe de stat și una privată care aparține cultului “Creștini după Evanghelie”, cu dotare exemplară și cu cadre didactice devotate.

Dezvoltarea industrială a localității, sporul demografic, precum și interesul pentru dezvoltarea învățământului, vor duce la înființarea liceului din localitate, în anul 1961: Liceul Teoretic Tălmaciu. Acesta își va începe activitatea într-un corp de clădire pus la dispoziție de Intreprinderea Firul Roșu, pentru ca apoi să se mute într-o clădire nouă, modernă, dotată cu opt săli de clasă și laboratoare. Aici a fost locul unde s-au format numeroși tineri ai localității, care continuându-și studiile s-au întors apoi ca medici, profesori, ingineri.

Astăzi, Grupul Școlar Economic “Johannes Lebel”, fostul Liceu Teoretic Tălmaciu, cuprinde învățământ preșcolar (grădinița “Căsuța Poveștilor”) și  clasele I-XII. Clasele de liceu au profilul servicii (tehnician în turism, iar orientarea spre un astfel de profil s-a datorat dezvoltării bazei turistice în județ și a posibilității ca elevii să urmeze pregătirea profesională în facultăți sibiene), SAM (specialitatea lucrător în alimentația publică/ospătar), școala postliceală (specialitatea tehnician silvic), și are un număr de peste 600 de elevi care învață în 25 de săli de clasă, îndrumați de un colectiv de 25 de cadre didactice, care caută să insufle copiilor interesul pentru învățătură, dar și dragostea și respectul pentru toate valorile morale ale poporului nostru. Această unitate de învățământ a ajuns la această formă după  ce a parcurs mai multe etape: Liceul Teoretic (1961-1978), Școala Generală nr. 2 (1978-1994), Liceul Teoretic (1994-2000), Liceul Teoretic  “Johannes Lebel” (2000-2005) și Grup Școlar Economic “Johannes Lebel” începând cu anul 2005.