Biserica Creștină după Evanghelie din Tălmaciu

Cultul creștin după Evanghelie are în Tălmaciu o biserică și o Asociație misionar-creștină, “Golgota”. Biserica a fost construită în perioada 1992-1994 și a preluat tradițiile populației săsești. În prezent, acest cult este coordonat de un comitet format din Morariu Constantin, Onisim Mincu și Iach Bela. Asociația “Golgota ” școlarizează misionari pentru toate bisericile misionare din România.

Comunitatea Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea (A.Z.Ș) din orașul Tălmaciu este înființată din data de 20 februarie 1990, din necesitatea asigurării unui spațiu de închinare pentru membrii localnici care până la acea dată se reuneau pentru serviciile divine în biserica din Sibiu. Această comunitate creștină  funcționează cu autorizarea Uniunii de Conferințe a Bisericii A.Z.Ș din România, prin aprobarea Ministerului Cultelor, conform Legii 407/1946.

De la înființare a funcționat într-un spațiu închiriat pe strada Înfrățirii, la numărul 10, ca mai apoi, în data de 22 noiembrie 1996, în urma unui licitații, să obțină spațiul de funcționare actual situat în imobilul din strada Nicolae Bălcescu nr….

Membrii comunității, deși nu foarte numeroși, sunt din diverse domenii de activitate și sunt implicați activ în viața comunității orașului Tălmaciu promovând  prin exemplul propriu principiile moral-creștine de conviețuire socială. Deasemenea ei desfășoară  la nivel de biserică sau în mod particular o serie de activități caritabile în cadrul unor  proiecte umanitare ori de edificare a unor sedii, având ca destinație domeniul medical.

Adresa: Str. Mihai Viteazul nr. 44, orașul Tălmaciu, județul Sibiu.