Biserica Ortodoxă „Cuvioasa Paraschiva” din Tălmăcel

Biserica Ortodoxă „Cuvioasa Paraschiva” din Tălmăcel reprezintă un patrimoniu de interes național și este înregistrată la Ministerul Culturii, Institutul Național al Patrimoniului cu numărul SB-II-m-A-12568.

Istoria spune că în vremea năvălirilor barbare, românii și-au găsit loc de ascunziș pe aceste meleaguri și astfel au pus bazele acestui sat, care se numește „Tălmăcel”. Satul este așezat la 23 de KM depărtare de Sibiu – la poalele munților Cibin. Se întinde pe trei văi: Tălmăcuț, Rîu și Rîușor-toate coborând spre centru satului unde este așezată biserica.

Parohia Tălmăcel este pur românească și pur ortodoxă. Biserica este monument istoric și de artă (are nr. 2831 în lista monumentelor de cultură). Biserica a fost construită în secolul al XVIII-lea și urmărește tipul bisericilor ortodoxe din jurul Sibiului. Biserica nu are pisanie săpată în piatră sau scrisă deasupra ușii de la intrarea în biserică. După ce au scăpat de la silnicia de a trece la unire, pe la anul 1750, cuprinși de bucurie, s-au sfătuit să zidească o biserică nouă în locul celei de lemn. Astfel biserica s-a construit din dania credincioșilor, meșterii sunt anonimi. Au adunat material cu mari jertfe, deși erau numai 8 care în sat.

În anul 1777, s-a zidit fundamentul, în anul următor s-a ridicat până la acoperiș, și în anul al 3-lea s-a pus acoperișul. Unii făceau varul la o distanță de 14 KM, iar cei cu caii îl transportau cu desagii, stingând-ul pe zid.

Bani nu mai aveau să termine turnul, legenda spune că a dat Dumnezeu un potop care a dezgropat dintr-un pârâu un butoi cu galbeni. Pârâul se numește până astăzi „Pârâul turnului”. Butoiul cu galbeni a fost predat preoților pentru a termina turnul. Corul este boltit semicilindric și se închide cu o semicalotă sferică, cu penetrații în partea de est. Naosul este acoperit cu două cupole din zidărie de cărămidă. Care se sprijină pe arce. Pronaosul este boltit semicilindric și are în dreptul turnului o mică cupolă. Cinci ani mai târziu, au mai adunat bani și la 1786 au terminat pictura în frescă de o valoare deosebită, după cum s-a exprimat dl. I.D. Ștefănescu, profesor de pictură bizantină.

Au fost angajați zugravii Oprea din Poplaca și Pantelimon. Acesta din urmă mai târziu lucrează la renovarea bisericii de la Curtea de Argeș. Referitor la pictură, există a altă legendă auzită din bătrâni: se zice cp s-au ridicat schelele și pe când lucrau cei doi zugravi, Oprea a aprins pipa, celălalt l-a mustrat că este păcat să pipe în biserică. Acesta i-a răspuns că de ce să fie păcat, doar eu îl fac pe Sfânt, nu el pe mine. În acel moment a căzut de pe schelă și a murit – de aceea găsim numai semnătura zugravului Pantelimon la 1786.

Satul nu a avut personalități de seamă, putem menționa doar pe notarul Șmighelschi, tatăl marelui pictor al Ardealului, Octavian Șmighelschi.

Dl. profesor Ciura spune în panegiricul de la mormântul lui Șmighelschi „era copil când s-a zămislit pentru întâia oară visul frumos de a se face pictor. Privea cu multă dragoste zugrăveala bisericii din Tălmăcel, a suit treaptă cu treaptă, scara perfecționării, ajungând a fi cel mai mare pictor bisericesc al nostru.”

Astăzi suprafața picturilor este întunecată de fum și praf, care aderă cu putere la pictură și prin care destul de greu se mai deslușesc figurile de sfinți. În pridvor însă frescele apar cu claritate. Această pictură n-a mai fost restaurată. În ceea ce privește picturile de afară, nu s-au mai păstrat decât două tablouri: Sfânta Treime și Arhanghelul Mihail. Tâmpla de zid pictată în frescă se păstrează în condiții bune.

Pentru a transmite și urmașilor noștri acest monument de artă și frumos care este Biserica „Cuvioasa Paraschiva” în condiții bune, credincioșii au hotărât la sfatul preotului să o consolideze-astfel a fost reparat turnul și acoperișul în întregime precum și zugrăvirea totală a exteriorului, lucrare executată în anul 1972.

În parohia Tălmăcel au fost următorii preoți: Constantin Popovici (1793-1810), Mihai Popovici (1793-1820), Simion Secărea (1793-1798) – toți trei au slujit în perioada împăratului Iosif al II-lea și a episcopului Gherasim Adamovici. De la anul 1800 a fost preot Ion Secărea zis Popovici, până în anul 1830, când împreună cu preoteasa s-au dus în România și s-au călugărit. În cronica satului se spune că atunci când au plecat la călugărie, tot satul i-a petrecut până la Boița. A urmat preotul Secărea Simion 1813-1828, între 1828- 1838 Dumitru Secărea, apoi între 1839-1848 Ioan Oancea, Dumitru Secărea 1852-1908, Nicolae Secărea 1854-1894, Ioan Roman 1903-1946, Ioan Pisso 1910-1916, din 1939-1969 Ioan Roman, iar din 1969 actualul preot Horia Roman.

Adresa: Str. Bisericii Nr. 284, Satul Tălmăcel, Oraș Tălmaciu, Județ Sibiu
Contact: Tel. fix: 0269.556.834, Tel. mobil: 0724.259.299
Preot: pr. GABRIEL DAVID
Email: gabriel7915@gmail.com
Telefon: 0761.784084, 0725.180.830

Galerie fotoTur virtual