Rezervația Șuvara Sașilor – Tălmaciu

Șuvara Sașilor este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip botanic), situată în sudul Transilvaniei, pe teritoriul județului Sibiu.

Aria naturală se află în extremitatea sudică a județului Sibiu, pe teritoriul administrativ vestic al orașului Tălmaciu (pe malul râului Sadu), în apropierea drumului județean DJ105G, care leagă localitatea Sadu de Tălmaciu.

Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate și are o suprafață de 20 ha. Aceasta este inclusă în situl de importanță comunitară Frumoasa și a fost desemnată ca rezervație naturală în scopul protejării și conservării anumitor specii din flora spontană a împrejurimii Cindrelului.

Rezervația naturală (un fost teren ce a aparținut sașilor din zonă) reprezintă o arie cu pâlcuri de mesteacăn argintiu (Betula pendula), arin (Alunus glutinosa) sau zălog și fânețe ce adăpostesc specii floristice rare; dintre care unele protejate la nivel european prin Directiva 92/43/CE (anexa I-a) din 21 mai 1992 – privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică); astfel: șuvară (Molinia caerulea), narcisă (Narcissus stellaris), gladiolă (Gladiolus imbricatus), iris (Iris sybirica), brândușelele (Crocus banaticus), gențiană (Gentiana pneumonaunthe), mărarul porcului (Peucedanum rochelianum); precum și mai multe specii de orhidee (Orchis incarnata, Orchis laxiflora, Orchis transillvanica).

Sursa articolului: https://ro.wikipedia.org/wiki/Șuvara_Sașilor

Foto:

Video: